Çalışmalar Başladı

Çalışmalar Başladı

Çalışmalar Başladı

  • 28 / 03 / 2010

Çocuklar Aikido Eğitimi Almalı mı? Aikido’ya kaç yaşında başlanır? Çocuğum Aikido Dersinde Zarar Görür mü? gibi sorular çocuk gelişimi ve çocuk eğitimi için aklınıza takılan önemli sorulardan.

Çocuğu için bedensel bir aktivite arayışında olan ebeveynler Do Sporları, Mücadele Sporları, Uzakdoğu Sporları ya da Savaş Sanatları isimleri ile bütünleşmiş olan Aikido, Karate, Judo ve Taekwondo branşlarına karşı ön yargı ile yaklaşabilmektedirler.

Çoğu zaman, bu ön yargının bir nedeni çocukların bu gibi sportif aktivitelerde fiziksel zarar görmesinden duyulan kaygı olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, savaş sanatlarında ortaya çıkabilecek sakatlanma olasılığı, bireysel ya da takım spor dallarında olduğu kadardır. Ayrıca bireysel veya takım sporlarıyla uğraşan ya da savaş sanatlarıyla uğraşan çocukların beden farkındalığı arttığından, gündelik yaşantılarında da fiziksel sakatlanma ihtimalleri azalmaktadır. Profesyonel eğitmenler ve hocalar için bu spor ve sanat dallarında emniyet ve güvenlik de daima herşeyden önce gelmektedir; ders süresince eğitmenlerin dikkat seviyeleri en üst düzeydedir.

Çocuk Eğitimi İçin Aikido

Peki “Çocuğum Aikido yaparsa fiziksel olarak zarar görür mü?” sorusuyla karşılaştığımızda biz Aikido eğitmenlerinin verdiği cevap ne olmaktadır? Herşeyden önce Aikido bir spor değil, bir sanattır. Aikido’dan bir sanat olarak bahsetmemizin sebebi, onun bir mücadele ya da dövüş sporu değil, fiziki-akli-zihinsel-içsel bir gelişim öğretisi olmasından kaynaklıdır. Aikido’nun müsabakası ve maçı yoktur; Aikido’da mücadele söz konusu değildir ve Aikido sanatında mücadeleye yer yoktur. Aikido’da, tekniği uygulayan kişi (nage) ve teknik üzerinde uygulanan kişi (uke) kusursuz bir uyum ve bütünlük içinde birlikte hareket etmekte ve çalışmaktadırlar. Bu da Aikidoka’yı (aikidoka: aikido çalışan kişi) ciddi yaralanmalardan koruyacak önemli bir özelliktir. Aikido teknikleri öğrenilirken, tekniğin hem uygulayıcı hem de uygulanıcı kısımları öğrencilere öğretilmektedir. Bu sayede teknik üzerinde uygulanan kişi, teknik kendisine yapıldığında nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde tepki vermesi gerektiğini öğrenmekte ve bilmektedir. Bu da onun sakatlanmasını engelleyici önemli bir parametredir. Ayrıca, çocuk grubu Aikido derslerinde çalışılmakta olan teknikler daha yumuşak ve daha kontrollü şekilde gerçekleşmektedir. Aikido’nun adından da anlaşılabileceği gibi Uyumun Yolunda, teknikler güç kullanmaksızın doğru tekniğin, doğru yerde ve doğru şekilde rakibe uygulanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Tüm bunların sonucunda ve uzun yıllardır vermekte olduğum çocuk derslerimdeki tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, Aikido sanatında çocuklarımızın fiziki bir zarar görme olasılığı oldukça düşüktür.

 aikido ve çocuk

aikido bursa